Cursus Klinische psychologie

In een recent onderzoek is komen vast te staan dat ruim een op de vijf Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar last heeft van psychische klachten. En bijna 70% van de mensen die de huisarts bezoeken heeft klachten van psychosociale aard.

De cursus is bedoeld voor allen die daarbij betrokken of in geinteresseerd zijn. Ook voor personen die zelf in lichte mate aan een depressie of angststoornis en de daarbij vaak voorkomende lichamelijke klachten lijden, kan de cursus zeer verhelderend werken.

Aan de orde komen o.a.

1. Het internationaal gebruikte classificatiesysteem DSM. Dat is het diagnostische handboek met zijn 17 hoofdcategorieen, vele subclassificaties en specificaties voor ernst en beloop.

2. Depressie, dysthymie, depressieve en masochistische persoonlijkheidsstoornis.

3. Angststoornissen, waaronder posttraumatische stressstoornis en dwangstoornis

4. Psychosomatiek: over de samenhang tussen emotionele en lichamelijke klachten.

5. Oorzaken van psychische stoornissen; het bio-psycho-sociale model

6. De grote invloed van schuld- en schaamtegevoelens of minderwaardigheidsgevoelens.

7. Symptoom of persoon? Over structurele verandering.

8. Het grote belang van de therapeutische relatie.

 De cursus vindt plaats in kleine groepen van maximaal 8 a 10 personen zodat er naast het verwerven van kennis, ook alle tijd is voor het stellen van vragen of persoonlijke inbreng.

Wanneer? De cursus omvat 20 lessen op maandag- of vrijdagavond. De datums volgen nog.

Waar? Prins Willem-Alexanderlaan 12, Bovenkarspel. Tel. 0228 -517802

Kosten? € 395,- inclusief lesmateriaal en literatuuropgave voor verdere studie. Deze dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan of uiterlijk op de eerste cursusavond.

INHOUD

1. Inleiding.

a. Indeling universitaire studie psychologie naar studierichting en werkveld

b.Het werkveld van de klinische psycholoog

2. De klassieke indeling van psychopathologie

a. Neurotische stoornissen.

b. Persoonlijkheidsstoornissen.

c. Psychotische stoornissen

3. DSM. Diagnostic and Statistical Manuel of methal disorders.

a. Een overzicht van de 17 hoofdcategorieen en hun subclassificaties.

b. Meerassige beoordeling. Over de 5 Assen van DSM.

c. Gaf schaal: globale beoordelingsschaal van het functioneren.

d. Het diagnostische proces.

4. Stemmingsstoornissen.

a. Een overzicht.

b. Depressies: symptomen en subtypen.

c. BDI, een depressievragenlijst.

d. depressiviteit: een combinatie van factoren en behandelmethoden.

e. De mate van ernst en het beloop

f. Dystymie.

g. Depressieve/masochistische persoonlijkheidsstoornis.

5. Angststoornissen.

a. Een overzicht.

b. Soorten angsten: over reele, neurotische en psychotische angsten.

c. Angststoornissen en hun behandeling

- paniekstoornis.

- agorafobie .

- sociale fobie.

- obssesief-compulsieve stoornis (=dwangstoornis)

- traumatische gebeurtenissen en de posttraumatische stresstoornis

- gegeneraliseerde angststoornis/de angstige persoonlijkheidsstoornis.

 6. Psychosomatiek

a. Emotionele problemen en lichamelijke klachten

b. De somatoforme stoornissen.

c. De somatiserende persoonlijkheid.

7. Oorzaken: het bio-psycho-sociale model

8 De invloed van schuld- en schaamtegevoelens of minderwaardigheidsgevoelens

9. Symptoom of persoon?

a. Symptoomgerichte en persoonsgerichte therapie.

b. Structurele verandering.

c. heeft het geholpen?

10. Het grote belang van de therapeutische relatie.

 

Cursus psychotherapie en spiritualiteit

Mensen kunnen op verschillende niveau's functioneren. Iemand op "neurotisch" niveau kan last hebben van allerlei stoornissen zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornissen angststoornissen of eetstoornissen. Dikwijls heeft men dan een psychotherapeut nodig. Bij "normaal" functioneren is er sprake van een redelijk evenwichtige persoonlijkheid, die weet wie hij is, wat hij wil en die dat ook kan verwerkelijken. Van optimaal functioneren is sprake als men op spiritueel niveau functioneert, waarbij men zijn leven als uiterst zinvol ervaart. Spirituele groei uit zich namelijk in een toenemene helderheid over eigen taak en plek en in een toenemend gevoel van zelfvertrouwen en innerlijke leiding. Het manifesteert zich in het feit dat je energieker, ruimhartiger en vreugdevoller in het leven komt te staan, met meer compassie of mededogen voor anderen.

De cursus psychotherapie en spiritualiteit heeft dit functioneren op verschillende niveau's als centraal thema en omvat tien bijeenkomsten van 2,5 uur. Naast het informatieve gedeelte is er ook veel ruimte voor vragen, discussie en persoonlijke inbreng. De volgende thema's komen aan de orde:

  • 1. Het gevoel van eigenwaarde.

  • 2. Relaties: autonomie en verbondenheid.

  • 3. bewustzijnsniveau's: over geblokkeerd zijn versus vrij zijn.

  • 4. Topervaring. 

  • 5. Metta medidatie: over liefdevolle vriendelijkheid.

  • 6. Gevoel van eigenwaarde en levensfasen.

  • 7. Binding en betekenis: over zingevingsvragen.

  • 8. chakra's en Reiki.

  • 9. Psychotherapie en de spirituele tradities.

  • 10. De boeddhistische visie over het ego.